Informacje o firmie Nasza oferta Kontakt z nami


Szczegóły naszej oferty:

Vini-Tape

Harness Vini-Tape


JIS C 2336 Approval Nr 3879

Prosimy uwzględnić, że kolory na monitorze mogą nico różnić się od kolorów aktualnych wyrobów.


Taśmy przylepne, które jesteśmy w stanie dostarczyć

Vini-Tape Izolacja elektryczna
Vini-Tape do wiązek okablowania Harness Wiązki okablowania w samochodach i urządzeniach elektrycznych
Vini-Tape antykorozyjna   Zapobieganie korozji rur metalowych, przewodów itp.
Toyo Protection Tape   Zabezpieczanie i otaśmowanie profili aluminiowych
Can-Sealing Vini-Tape   Uszczelnianie pojemników typu puszkowego na produkty spożywcze
Insulation Cover Tape   Osłona materiałów izolacyjnych na rurach. przewodach itp.
Buried Display Tape   Oznaczenia i napisy na rurach i instalacjach podziemnych


Wskazówki dotyczące sposobów użycia taśm

1. Zapewnij, aby wszelki brud, kurz, woda oraz inne podobne zanieczyszczenia zostały usunięte z tej powierzchni. na której ma być przylepiona taśma.

2. Zapewnij, aby w sytuacjach, gdy potrzebne jest zabezpieczenie elektryczne, zastosowana była tylko taśma izolująca elektrycznie.

3. Taśma przylepna zawiera pewne pozostałości rozpuszczalnika. Gdy w zamkniętym pomieszczeniu stosuje się duże ilości tego produktu albo mają być tam składowane, to należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dostateczną wentylację.

4. Vini-Tape została opracowana do użytku w zastosowaniach przemysłowych i nie może być stosowana do kontaktu ze skórą ani z żadną inną częścią ciała. Bezpośredni kontakt ze skórą przez dłuższy czas może doprowadzić do reakcji zapalnej albo wysypki.

5. Podstawową częścią składową taśmy przylepnej jest polichlorek winylu. Dlatego przy jej stosowaniu nie należy jej mieszać ze zwykłymi odpadami, a dołączać do odpadów niepalnych.

6. Taśmy przylepne powinny być normalnie składowane w temperaturze do 40°C bez bezpośredniego wpływu światła słonecznego.


 
Tworzenie stron internetowych - Hgp.pl Informacje o firmie Nasza oferta Kontakt z nami